Innformasjonsinnhenting via workshop.

 

Yes! Da har vi endelig gjennomført workshop nr.2. Takk for innsatsen! Vi setter uendelig stor pris på alle som tok seg tid til å delta på workshopen. Dataene vi nå besitter vil være avgjørende for videre konseptutvikling.

 

tomagnus