Hvorfor er det behov for flere kvinner innen STEM?

De mest innovative teamene består av en blanding av kvinner og menn fordi det resulterer i flere perspektiver. Dette bidrar til at man sikrer at produkt og tjenester blir laget og tilpasset begge kjønn på et mer likestilt nivå. Det vil også bidra til at man kan unngå at farlige situasjoner for kvinner oppstår i mye mindre grad enn det gjør idag. Kvinner har 47% større sjanse for å bli alvorlig skadet og 17% større sjanse for å dø i en bilullykke fordi bilbelter er testet etter en manns anatomi. Derfor er det viktig og nødvendig med ulike perspektiver når noe skal lages eller utvikles, fordi det kan være direkte livsfarlig for noen.