I starten av uken besøkte vi Trondheim for å delta på konferansen “Bridging the gap” som ble arrangert av Trondheim tech port. Konferansen ga oss i teamet et godt innblikk i mulighetene og potensialet som ligger i teknologi nå og i fremtiden innenfor ulike fagfelt.  

Tirsdagen hadde vi møte med Silje A. Wolff og Guro Rørvik ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Margrethe Meyer Bratt ved “jævli flink”. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er opprettet av kunnskapsdepartementet som arbeider med å bidra til økt rekruttering til STEM utdanninger i Norge. De har gjort en rekke tiltak både for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole for å inspirere og motivere.

“Jævli flink” er et digitalt tiltak gjort av NTNU for å inspirere og motivere flere jenter om å ta en utdanning innen teknologi og realfagsstudier. De har laget tre sesonger hvor man kan følge ulike jenter for å få et innblikk i deres studiehverdag.

Disse møtene ga oss gode innspill og mye inspirasjon videre i arbeidet med bachelorrapporten vår.

 

Møt Marthe

Siste kvinne ut er Marthe Kristine Pettersen som er 32 år og kommer fra Tromsø. Hun studerer innovasjon og prosjektledelse og er nestleder i bachelorprosjektet jenter & STEM.

Marthe sine styrker er at hun ser alltid positivt på alle utfordringer, hun er kreativ og ser muligheter utenfor boksen. Dette bidrar til at vi ser muligheter og ikke setter oss fast i kun en retning som er viktig for å drive prosjektet fremover.

Marthe er en viktig bidragsyter og ressurs i teamet!

 

Møt Bintou

Tredje kvinne ut er Bintou Marie Konate som er 24 år og bor i Oslo. Hun er prosjektmedarbeider i Jenter & STEM og studerer Innovasjon og prosjektledelse.
Bintou sine styrker er at hun er dyktig til å finne god informasjon som hjelper til i prosjektet. Hun er forståelsesfull, samarbeidsvillig og tilpasser seg godt situasjoner.
Bintou er arbeidsom og en viktig ressurs som bidrar positivt inn i teamet.

 

Møt Madeleine

Neste kvinne ut er Madeleine Christensen som er 26 år og kommer fra Horten. Hun studerer Innovasjon og prosjektledelse og er prosjektmedarbeider i bachelorprosjektet Jenter & STEM.
Madeleine sine styrker er at hun er realistisk og har på seg analytiske briller som bidrar til å holde prosjektgruppa på rett kjør. Hennes research evner bidrar til å finne frem til god informasjon og fakta som trengs for at prosjektet blir kvalitativt sikret.
Hun er en viktig brikke og ressurs i teamet.

 

Møt Wivi

Første kvinne ut er vår prosjektleder Wivi Nyborg hun er 37 år gammel fra Tromsø og studerer Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
Wivi passer perfekt som prosjektleder i Jenter & Stem da hun har mye erfaring fra arbeidslivet, og vet hvordan det er å være eneste jente i et mannsdominert yrke.
Wivi sine sterke sider er at hun er observerende og er flink til å se det store bildet. Dette gjør at hun er flink til å få oss i teamet til å virkelig tenke, og prøve å se ting fra en annen vinkel om vi setter oss litt fast. Hun er en viktig ressurs for oss, og prosjektet hadde ikke vært det samme uten Wivi!

 

Hva er STEM?

Vi har fått flere spørsmål om hva er egentlig STEM?  

STEM står for “science, technology, engineering and mathematics”, og er den engelske betegnelsen for real-og teknologifag. Grunnen for at vi har valgt denne samlebetegnelsen er for å belyse at vi ikke bare ønsker å sette fokus på IT som ordet teknologi ofte forbindes med. På dette området alene har det vært gjort en rekke tiltak de siste årene for å øke interessen blant jenter, men vi ønsker også å få mer rekruttering til områder som maskin ingeniør og lignende som også sårt har behov for flere kvinner.