Møt Wivi

Første kvinne ut er vår prosjektleder Wivi Nyborg hun er 37 år gammel fra Tromsø og studerer Innovasjon og Prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
Wivi passer perfekt som prosjektleder i Jenter & Stem da hun har mye erfaring fra arbeidslivet, og vet hvordan det er å være eneste jente i et mannsdominert yrke.
Wivi sine sterke sider er at hun er observerende og er flink til å se det store bildet. Dette gjør at hun er flink til å få oss i teamet til å virkelig tenke, og prøve å se ting fra en annen vinkel om vi setter oss litt fast. Hun er en viktig ressurs for oss, og prosjektet hadde ikke vært det samme uten Wivi!

 

marthekp