Siste innspurt!

Vi har gjennomført to workshop i prosjektet vårt, en teknisk workshop med femte trinn ved Tøyen barneskole og en cafedialog med voksne. I workshopen for Tøyen fikk vi låne bubble-bit fra MakeKit og det var engasjerte barn som hadde det kjempegøy! I cafedialogen med voksne snakket vi om kjønnsroller og påvirkningskraften vi voksne har overfor barns interesser og yrkesvalg. Vi vil takke alle som har deltatt og bidratt til at våre praktiske deler har blitt så bra. Nå er det siste innspurt for å ferdigstille bachelor rapporten som skal leveres 15 Mai ✍

 

marthekp