I starten av uken besøkte vi Trondheim for å delta på konferansen “Bridging the gap” som ble arrangert av Trondheim tech port. Konferansen ga oss i teamet et godt innblikk i mulighetene og potensialet som ligger i teknologi nå og i fremtiden innenfor ulike fagfelt.  

Tirsdagen hadde vi møte med Silje A. Wolff og Guro Rørvik ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Margrethe Meyer Bratt ved “jævli flink”. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er opprettet av kunnskapsdepartementet som arbeider med å bidra til økt rekruttering til STEM utdanninger i Norge. De har gjort en rekke tiltak både for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole for å inspirere og motivere.

“Jævli flink” er et digitalt tiltak gjort av NTNU for å inspirere og motivere flere jenter om å ta en utdanning innen teknologi og realfagsstudier. De har laget tre sesonger hvor man kan følge ulike jenter for å få et innblikk i deres studiehverdag.

Disse møtene ga oss gode innspill og mye inspirasjon videre i arbeidet med bachelorrapporten vår.

 

marthekp