Hva er STEM?

Vi har fått flere spørsmål om hva er egentlig STEM?  

STEM står for “science, technology, engineering and mathematics”, og er den engelske betegnelsen for real-og teknologifag. Grunnen for at vi har valgt denne samlebetegnelsen er for å belyse at vi ikke bare ønsker å sette fokus på IT som ordet teknologi ofte forbindes med. På dette området alene har det vært gjort en rekke tiltak de siste årene for å øke interessen blant jenter, men vi ønsker også å få mer rekruttering til områder som maskin ingeniør og lignende som også sårt har behov for flere kvinner. 

 

marthekp