Vil kommunevalget i 2019 løse kommunens utfordringer?

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Kilde: Moss Avis

 

admin