Kommentar om lanseringen av Renaud Camus’ bok på norsk 11. mai 2023

26. april 2023 ble jeg intervjuet av Transit Magasin vedrørende lanseringen av Renaud Camus’ bok på norsk 11. mai. Forlaget Legatum Publishing står bak arrangementet. Du finner min analyse av dette arrangementet her.

Arrangementet skal avholdes 11. mai 2023 på hovedbiblioteket, Deichman Bjørvika. Camus skal delta på pressekonferansen digitalt fra Frankrike. Det skal også avholdes en samtale mellom Renaud Camus og politisk nestleder for Norgesdemokratene, Øyvind Eikrem, som har skrevet forordet til den norske utgaven av boken.

Teorien om «befolkningsutskiftning» — eller «Den store utskiftningen» — stammer fra en bok Camus utga i 2012; «Le Grand Remplacement». Camus var lenge en respektert og anerkjent forfatter i Frankrike, selv om han ble ansett som svært uortodoks. Hans litterære produksjon begynte i midten av 1970 tallet og er omfattende. Han har blitt tildelt flere priser for sitt forfatterskap. Siden begynnelsen av 2010-tallet har han utviklet et tankesett som går ut på at den hvite befolkningen i Europa etter hvert byttes ut med ikke-hvite-ikke-kristne-ikke-europeere. Camus har havnet stadig mer på sidelinjen som en
forfatter med kobling til det ytre høyre og identitærbevegelsen.

Forskningen på høyreekstremisme betrakter «Den store utskiftningen» (forkortet DSU) som en høyreekstrem konspirasjonsteori, en teori som har fått en viss suksess på begge sider av Atlanterhavet. Hvitmakt-bevegelsen i USA bruker bl.a. «Den store utskiftningen» som et alternativ til «White Genocide» fordi det fremstår som mindre aggressivt og «selger» bedre. Camus ble kjent internasjonalt da hans navn ble knyttet til Christchurch-attentatet i 2019 i New Zealand. Gjerningsmannen Brenton Tarrant brukte uttrykket «The Great Replacement» i tittelen på manifestet han skrev og lastet opp på sosiale medier før terrorangrepet.

Camus’ ideologiske buskap har fått fotfeste i ytrehøyre-miljøer på begge sider av Atlanterhavet i løpet av det siste tiåret, sier Orban. Blant høyreekstreme har teorien blitt koblet til antisemittiske forestillinger, og til forestillingen om et «folkemord» mot hvite. I 2017 demonstrerte folk fra identitærbevegelsen sammen med nynazister i Charlottesville, og ropte «You will not replace us!», som snart ble til «Jews will not replace us!»

Budskapet støttes også av sentrale politikere i flere europeiske land. Under presidentvalget i Frankrike i fjor hadde DSU til og med sin egen presidentkandidat med Eric Zemmour, som brukte forestillingen om DSU aktivt i sin valgkamp og advarte mot en potensiell rasekrig mellom «franskmenn» og «muslimer» hvis nasjonalistene ikke kom til makten. Camus ga ut den engelske utgaven av boka «You Will Not Replace Us!» mot slutten av 2018. Nå skal den altså utgis på norsk.

Ytringsfriheten gjelder for alle og skal settes svært høyt i vårt demokrati. Men ureflektert likebehandling om hvem man gjester kan være uheldig. Deichman bibliotek på Bjørvika, som huser bokbadet, kan bl.a. kritiseres for ikke å bry seg om at konspirasjonsteorier forfektes i sine lokaler eller verre – for ikke å vite hva dette egentlig handler om. Det er problematisk i begge tilfeller og bør ikke undervurderes.

Utgangspunktet for Deichmans beslutning – likebehandling av alle -, kan være annerledes enn Litteraturhusets. Men det kan nesten virke som Deichman ikke har gjort den samme kartleggingsjobben som Litteraturhuset i Oslo gjorde i januar 2023 da de sa nei til å gjeste bokbadet som Legatum Publishing skulle arrangere i forbindelse med publikasjonen av Rikard Högbergs bok «Old Europe Stop the Great Replacement».

Man skal ha anledning til å kunne diskutere innvandringen til Europa og Norge på en seriøs måte.  Her er likevel viktig at Deichman tar et klarere standpunkt i denne saken. Vi snakker ikke her om et uskyldig og vitenskapelig etablert tankesett, men om en idé som inspirerer til hat og ført til politisk motivert vold, som f.eks. med Brenton Tarrant i New Zealand, Philip Manshaus i Norge og Patrick Crucius i USA.

I mai 2020 gjorde Deichman en annen vurdering i forbindelse med et arrangement i regi av SIAN. Biblioteket påpekte følgende: «Alle organisasjoner skal likebehandles når det gjelder forespørsler om bruk av biblioteket, det gjelder uavhengig av om biblioteket deler organisasjonens verdigrunnlag så lenge ytringer i bibliotekrommet er innenfor norsk lov.» Likevel ble dette arrangement avlyst. Begrunnelsen var at man, fra bibliotekets side, hadde (..) et ansvar for at alle som bruker biblioteket, skal kunne føle seg trygge her.» 

Tilhengerne av Renaud Camus og Den Store Utskiftingen er mindre «synlige» enn SIAN-sympatisører i Norge. Spenningsnivået forventes derfor å være lavere. Men kan biblioteket forsikre at alle som bruker biblioteket vil kunne føle seg trygge der og da? Dette hensynet må igjen veie tungt.

Minner om at jeg skrev to artikler Minerva om Renaud Camus og DSU i 2019 etter attentatene i Christchurch: