Om polarisering i det franske samfunn for Cappelen Damm

4. mai 2023 holdt jeg et innlegg på fransk for fransklærere. I presentasjonen utforsket jeg begreper som «skjærgård,» «fragmentering» og «polarisering» for å redegjøre for den store transformasjonen Frankrike som land og nasjon har gått gjennom de siste tiårene. Seminaret var arrangert av Cappelen Damm  for fremmedspråkslærere i videregående og fant sted på Litteraturhuset i Oslo.