Ved veis ende

Gjennom månedene vi har jobbet med bachelor oppgaven, og gjennom det tette samarbeidet med ARE treindustrier underveis har vi som studenter fått erfare hvordan teorien vi gjennom snart tre år på høgskolen har tilegnet oss får sitt utspring i praksis.

For oss nå i prosjektets sluttfase er det interessant å se hvordan begge parter underveis i prosjektet har påvirket og inspirert hverandre gjennom den ulike kompetansen både vi og oppdragsgiver har.

For ARE har dette gitt en ny forståelse og erfaring for viktigheten av å bryte siloene og fokusere på samhandling med utgangspunkt i kreative metoder, som igjen har resultert i at metodene vi utviklet for ARE gjennom workshopene vi holdt, allerede er tatt i bruk i andre workshop settinger internt. Det er også meldt en interesse av enkelte av gruppas medlemmer vedrørende det å fasilitere og lede fremtidige workshoper, noe som for oss i prosjektgruppa er gode nyheter da et av de store målene helt fra prosjektets start var at konseptet og den nye tilnærmingen til å jobbe sammen skulle bli selvbærende og styres internt.

For oss i prosjektgruppen har det både vært lærerikt og spennende både å følge ARE som organisasjon og hvordan denne drives, samtidig som det har vært lærerikt å snakke med mennesker som har en ekspertise innen et felt som vi selv ikke innehar. For undertegnede ga de mange samtalene vedrørende tre, trekonstruksjoner og byggeprosesser inspirasjon til å starte et eget mikro byggeprosjekt : )