Digital Fabrikasjon

Hva er digital fabrikasjon?

Digital fabrikasjon dekker enhver produksjonsprosess som kontrolleres av en datamaskin for å lage fysiske objekter. Selv om teknologier stadig ekspanderer, involverer de hovedsakelig en av tre typer metoder: additiv produksjon (f.eks. 3D printer), subtraktiv produksjon (f.eks. laserkutter) eller robotmanipulasjon av noe slag.

Digital fabrikasjon har en rekke fordeler som gjør dem til en god match for produksjon av konkreter:

  • De kan brukes med minimal teknisk opplæring
  • De gir mulighet for rask produksjon av de ønskede gjenstandene
  • De har et høyt nøyaktighetsnivå
  • Den samme programfilen kan gjentatte ganger brukes til å lage pålitelige og konsistente gjenstandene hvor som helst i verden

Vi kan se digital fabrikasjon fra tre perspektiver:

  • Verktøy og teknikker
  • Designmetoder (f.eks. Rapid prototyping, Design Thinking)
  • Community (f.eks. Maker culture)

Her vil vi se på alle tre perspektivene. Vi vil lære å bruke populære verktøy for å lage konkreter, vi vil se på en designprosess for å skape nye konkreter, og vi vil se på hvordan vi kan ta del i maker-kulturen for å finne konkreter og dele konkreter.

Verktøy

Vi kommer fokusere fremst på 3D printer og laserkutter, men vi kan bruke andre verktøy ved behov.

Disse maskiner ha vi tillgang til på HIØ Makerspace:

3D printer

Vinylkutter

Laserkutter

Symaskin

CNC maskin

Elektronikk og loddestasjon

Å ta del og dele digitale fabrikasjoner

Ofte deles digitale fabrikasjoner i online plattformer så som PrintablesThingiverseInstructablesPinshape  hvor du kan søke etter, samle eller laste ned digitale modeller. Vi anbefaler at du blir medlem i minst en av plattformene for å få tilgang til alle ressursene.

En annen vanlig måte å dele digitale fabrikasjonsressurser på er å komme i kontakt med lokale Makerspaces og FabLabs (Fabrikasjons Labber). Vår Makerspace ved høgskolen er åpen for alle. I et Makerpace kan du få tilgang til ulike verktøy og maskiner for å lage din fysiske konkreter. Husk at du ofte må bestille en tidsluke. Sammen med bruk av maskinene har studentene vanligvis tilgang til kurs og hjelp fra eksperter.