Introduksjon til laserkutter

Introduksjon til laserkutter

Laserkutter (også kalt laserskjærer) er en maskin som lar deg gravere og kutte i akryl, tre, trefiner, papp, og en rekke andre materialer. Laserkuttere kan gravere, men ikke kutte, i stein, glass og metall. Den fungerer i prinsippet på samme måten som en vinylskjærer ved at den beveger seg i to akser, men i stedet for å skjære med et knivblad brukes en kraftig laser til å brenne seg ned i materialet. Det fører til at det dannes en rekke gasser som må fjernes med avsug/avtrekk.

Det er en rekke sikkerhetsmessige hensyn man må ta ved bruk av laserkuttere. Det kan oppstå brann, og giftige, kreftfremkallende gasser kan oppstå ved bruk av feil materialer. Derfor krever laserkuttere en helt annen opplæring og kontroll enn det vinylskjæreren gjør. De fleste laserkuttere bråker en god del og krever eget avtrekk eller et avsugsanlegg med kullfilter. Ideelt sett bør laserkuttere være i et eget rom og også ha et CO2-brannslukningsapparat lett tilgjengelig.

Laserkuttere er ingen ny teknologi, den er over 30 år gammel. Det nye og spennende nå, er at laserkutterne blir billigere og mer brukervennlige. Vi bruker glowforge laserkutteren som for tiden koster $4000.

2D Model

Laserkutter kan skjære ut i 2D. Dette betyr at du må finne en eksisterende 2D-modell eller lage din egen. Hvis du nettopp startet, anbefaler vi å bla gjennom Thingiverse og finne noe enkelt som ser interessant ut for din første testutskrift. Uansett hvilken fil du velger, må du kontrollere at den er i SVG-filformat. Selv om det finnes utallige andre formater for 2D -modeller er disse vanligvis ikke kompatible med programvaren du vil bruke til å  kjøre laserkutteren.

Forberede 2D-modelen

Når du har valgt 2D -modellen du vil skjære ut, må du importere modelen til laserkutterens programvare eller utskriftsdialog.

1. Du kan importere en eller flere SVG-filer til Glowforge.

2. Du kan flytte runt modelen på printytan.

3. Nå må du velge de riktige innstillingene.

4. Print

Tips og tricks