Finn konkreter på nettet

Det finnes mye konkreter på nettet, men det kan være vanskelig å finne den rette. Å ha gode søkestrategier og lagre / dele interessante funn er to viktige aktiviteter for å finne konkreter.

Her skal vi se på to plattformer: Printables og Thingiverse. Det er en fordel å opprette en konto med disse plattformene.

Søkestrategier

Mye av det som er tilgjengelig på nettet er på engelsk. Så det er viktig å oversette norske ord til engelsk. translate.google.com eller ordnett.no kan være gode ressurser for å oversette søkeord.

Det er viktig å søke bredd  og søke med flere nøkkelord. Maker bruker forskjellige begreper for å beskrive våre konkreter. Noen kan være faglig, noen annen kan være mer dagligdagse.

En maker kan ha flere detaljer som kan være av interesse for deg. Hvis du har funnet en, klikk på maker:n for å se alle konkreter han eller hon har lastet opp.

Lagre og dele konkreter

Alle plattformer lar deg lagre andres prosjekter og dele den lagrede listen din. På denne måten kan du utarbeide en ressursbank som du har tilgang til og som du kan dele med andre.

Eksempel: Thingiverse

Bruk søkeboksen for å finne prosjekter. Du kan lagre konkreter gjennom «+ collect thing» i høyremenyen.

Du kan dele mappen din ved å kopiere url. Min mappe finns her: https://www.thingiverse.com/stigberg/collections/konkreter

Eksempel: Printables

Du kan lagre konkreter ved å klikke på bokmerker.

Du kan dele mappen din ved å gjøre den «public» og kopiere url:en. Min mappe finns her: https://www.printables.com/social/356991-stigberg/collections/262262