HVEM SKAL UT? – BRUK AV 3D-PRINTADE KONKRETER I GEOMETRI

Jag liker «Hvem skal ut?» fordi det fremmer en matematisk diskusjon.

// Bakgrunn: For å forstå geometri og for å løse geometriske problemer kreves det en rekke begreper og for å kunne bruke og formidle disse begrepene kreves det tilstrekkelige ord for å oppnå konseptuell forståelse. Elevene trenger ord for de ulike matematiske begrepene. Det betyr at vi som lærere bør skape en kultur i klasserommet som støtter diskusjon og formidling av matematisk innhold. Vi må legge forholdene til rette for at det kan holdes en matematisk samtale både mellom elever og mellom lærer og elev.

// Teknologier:  Jeg har brukt Tinkercad til å lage enkle romfigurer og så har jeg printet dem med en Prusa MK3+. Jeg har laget 5 sett med fire figurer var.

// Aktivitet:

  1. La elevene arbeide i par og beskriv hvilken eller hvilke romfigurer som ikke passer sammen.
  2. Ha en felles diskusjon med alle om hva de har kommet fram til.
  3. Konkludere med viktige begreper og egenskaper.

// Kompetansemål

6.trinn: beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre

// Kjerneelement

  • Representasjon og kommunikasjon
  • Resonnering og argumentasjon