Introduksjon til 3D printing

Introduksjon til 3D printing

3D-printing er en produksjonsteknikk der man kan skape fysiske 3D-modeller ut fra digitale 3D-modeller. Det finnes mange ulike teknikker for å lage tredimensjonale objekter, men den vanligste er å bygge opp modellen lag for lag ved hjelp av en dyse (additiv metode). Det benyttes en CAD-modell, en digital modell som kan «leses» av programvaren til 3D-printeren (slicing). Denne printes så i løpet av minutter, timer eller dager, avhengig av størrelsen og detaljnivået til modellen. Skriverhodet fungerer i prinsippet som en limpistol som varmer opp plasten og plasserer den i x/y-aksen, mens en plate flytter modellen nedover i z-aksen. Slik vokser modellen frem. Mange ulike materialer kan brukes i printerne. Det vanligst å benytte PLA (Polymelkesyre). PLA er miljøvennlig og gir ikke skadelige avgasser ved produksjon.

Bilde funnet på https://www.3dmakerengineering.com/blogs/3d-printing/how-3d-printing-works
Bilde funnet på https://www.3dmakerengineering.com/blogs/3d-printing/how-3d-printing-works

3D Model

3D-printer brukes til å skrive ut 3D-objekter. Dette betyr at du må finne en eksisterende 3D-modell eller lage din egen. Hvis du nettopp startet, anbefaler vi å bla gjennom Printables eller Thingiverse og finne noe enkelt som ser interessant ut for din første testutskrift. Uansett hvilken fil du velger, må du kontrollere at den er i STL-filformat. Selv om det finnes utallige andre formater for 3D -modeller (STP, IGES, PRT, etc.) er disse vanligvis ikke kompatible med programvaren du vil bruke til å lage programmet for å kjøre 3D-skriveren (Slicer).

Slicer

Når du har valgt 3D -modellen du vil printe, må du lage et CAD-modell for printeren. Dette kalles «slicing» og betyr ganske enkelt at du tar et 3D -objekt og deler det i lag. Det du ender med er flere lag som er todimensjonale i form. Når du har skåret modellen din, kan du eksportere den faktiske filen (GCode) som skriveren vil lese. I verkstedet vårt vil vi se på PrusaSlicer, verktøyet som brukes til å lage en GCode-filen for Prusa-printeren.

1. Du kan importere en eller flere STL -filer til PrusaSlicer. Hvis du har flere filer, må du kontrollere at modellene ikke overlapper hverandre og at de passer på overflaten. Bruk «Arrange» knapp eller Shift+A

2. Nå må du velge de riktige innstillingene.

  • Velg først utskriftskvaliteten. «0,15 mm Quality» er vanligvis passende.
  • Deretter velger du hvilket materiale du vil bruke. Standard er PLA. Sjekk filamentrullen for å se hva du skal velge.
  • Velg nå skriveren. På høgskolen har vi både Prusa Mini og Prusa i3.
  • Det neste valget er Infill. Her bestemmer du hvor solid objektet skal være. 15% fylling er nok. Hvis utskriften tar for lang tid, kan den reduseres til 10%.
  • Til slutt kan du justere størrelsen.

Utskriftskvaliteten, utfyllingen og størrelsen er viktige faktorer for tiden som kreves å printe. Her kan du eksperimentere for å komme til «rett» tid.

3. Det tredje trinnet er å opprette GCode. Trykk på «Slice now»-knappen nederst til høyre. Når den er klar, vil du se forventet tid og materialforbruk. Hvis du ikke er fornøyd, kan du gjøre trinn 2 og 3 på nytt ved å klikke på knappen nederst til venstre (cube).

4. Det siste trinnet er å kopiere G-code til USB eller SD-kort. Trykk på «Export G-code» nederst til høyre. Velg USB eller SD-kort, og trykk på lagre. Nå kan du skrive ut din 3d -modell.

Printing

Når du eksporterer GCode-filen til enten en USB eller SD-kort (avhengig av printeren), vil du sette den inn i printeren. Bruk printerens meny, finn filen du opprettet og start utskriften. Ferdig 🙂

Tips og tricks

Plassering av objekter og støtter

Det er ikke mulig å trykke i luften. Dette betyr at du må tenke når du plasserer et objekt i PrusaSlicer. Den største flaten må være i bunnen. Hvis du har overheng, må du bruke støttemateriale i PrusaSlicer.

Skriv ut flere elementer

Det går fint å skrive ut flere objekter samtidig. Du kan importere flere filer til PrusaSlicer eller kopiere et objekt flere ganger. Husk å ordne objektene slik at de ikke overlapper hverandre.

Kvalitet vs tid

Utskrift av høy kvalitet tar lengre tid. Du kan eksperimentere med innstillinger for å se hvordan det påvirker tiden. Kanskje er en Draft-kvalitet (laveste kvalitet) god nok for konkreter.

Det tar 1 time og 21 minutter å skrive ut disse objektene så raskt som mulig. Det samme trykket i «ultradetail» tar nesten 10 timer