På Stortinget for å snakke om presidentvalget

25. april 2017 ble jeg invitert av rådgiver for Senterparti Stortinget 25 04 2017 Senterpartiets stortingsgruppe Aisha Naz Bhatti til å holde et innlegg for gruppens sekretariat om det franske presidentvalget, dette i forbindelse med en kommende studietur til Paris som medlemmene skulle ha.

Dette ga meg anledning til å påpeke hvor splittet og todelt det franske politiske landskap er etter presidentvalgets første omgang og at utfallet av andre omgang, tross alle meningsmålingers tilsynelatende konvergerende prognoser, ikke bør tas for gitt.

Det er en annen valgkamp som pågår fram til 7. mai. En omgang hvor man kan gjøre taktiske feil og hvor velgerne er usikre og blir dratt i helt ulike retninger. Alt koker ned til ett enkelt spørsmål: Hvilket Frankrike vil man ha for fremtiden? Dette drøfter jeg i presentasjonen som jeg lagde for dette møtet.