Om Emmanuel Macrons visjoner for EU for Europabevegelsen

23. mai 2018 ble jeg invitert av Europabevegelsen Østfold til å dele noen tanker om Emmanuel Macrons ideer for å dynamisere EU og om hans spillerom for å implementere dem på EU-nivå.

Seminaret fant sted ved litteraturhuset i Fredrikstad.

De to andre innledere på seminaret var Veronique Revoy, medlem av La République En Marche, Oslo, som snakket om LREM som bevegelse og dens visjoner for EU og Europa, samt forsker og tidligere leder av Europabevegelsen Jan Erik Grindheim, som kommenterte betydningen som Macron har for utviklingen i EU og Europa, og Norges visjoner for og forhold til EU og Europa og regjeringen nye Europastrategi.

Her er materialet som jeg la fram i den anledningen:

Eksterne faktorer for valgseieren

 • Mistillit ovenfor politikere og det politiske system
 • Etablerte regjeringspartier bryter sammen
 • Venstre- og høyresidens radikalisering
 • 15/20% av velgerne mot toblokks politikk
 • Fransk skepsis til populismen.. denne gangen..

Makt i praksis

 • Presidentembetet gjenreises
 • Nytt forhold til media
 • Reformskredet
 • Herredømme i nasjonalforsamlingen : fordel og ulempe
 • Politisk vilje mot gatevilje? Juppés skygge

Utenrikspolitikk og EU: heller kontinuitet enn brudd

 • Mitterrando-gaullismen
 • Mer multilateralisme og mer EU
 • Europeisk suverenitet vs. renasjonalisering av EU
 • Klassisk europeisk agenda, positiv fremstilling
 • Interne og eksterne begrensinger
 • En positiv kontekst utad (Trump, Putin, Erdogan, Brexit)
 • En første snublesten? Europavalget i 2019