Om årets stortingsvalg og oljesektorens fremtid for Radio Canada

19. september 2021 kommenterte jeg årets stortingsvalg i Norge for Michel Désautels og radioprogrammet «Rattrapage» i Radio Canada. Hovedtemaet var den norske oljesektorens fremtid i den nye koalisjonen som snart utformes og hvordan oljerikdommen vil forvaltes.