På NRK Studio 2 for å snakke om det tysk-franske samarbeidet i EU

Angela Merkels dager som tysk forbundskansler er snart omme, og det betyr en ny politisk hverdag for hele Europa og EU – og ikke minst Frankrike. Hvordan vil det tysk-franske samarbeidet fungere fremover med en ny kansler og kanskje en ny president etter presidentvalget i april 2022 og hva betyr dette samarbeidet for dagens EU? Dette tok Kate Hansen Bundt og meg opp på NRK Studio 2 8. november 2021.