Ansatte

Teknisk ansatte på Informatikkavdelingen

Espen Teigen – Avdelingsingeniør –  Ingeniør-labber

Patrick Winnem – Avdelingsingeniør –  Ingeniør-labber, Makerspace

Hans Olav Bøe – Avdelingsingeniør – Datalabber, servere og PC-er, diverse utstyr og programvare, foto og video

Thomas Suhr – Lærling

Alle ansatte på informatikkavdelingen finnes her.