Webserver

For å legge ut websider på ditt eget område på ITstud, må du plassere html-dokumentene i «htdocs». Startsiden kan hete «index.html»

Webadressen blir da «itstud.hiof.no/~brukernavn»      – Husk å ta med tilde-tegnet