Windows

Windows installasjonsmedia og produktnøkkel kan lastes ned fra Azure

For å lage en oppstartbar minnepinne benyttes programmet Rufus for å kopiere innholdet av .iso filen. Det er ikke nok å kopiere filene.

Windows 11 har i utgangspunktet krav til nyere maskinvare.  For å installere på eldre maskiner kan man bruke Rufus for å lage en bootbar minnepinne uten disse kravene.

Kryss av for «Fjern krav om 4 GB+ …»