Filoverføring

FileZilla

Som alternativ til å koble seg til IT-stud som en vanlig filserver, kan man bruker klienter som støtter Secure FTP og lignende. Filezilla, WinSCP og Cyberduck er eksempler på slike.

OBS, enkelte utgaver av installasjonsprogrammet til Filezilla inneholder ekstra sponsor programvare. Dette kan i noen tilfeller gi utslag i antivirusprogramvare som malvare. Dette er ikke skadelig programvare, men for å unngå dette kan man velge «Show additional download options» og velge en «ren» setup.

https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1

Host: sftp://itstud.hiof.no
Username: Ditt brukernavn
Password: Ditt passord
Port: 22