HVEM SKAL UT? – BRUK AV 3D-PRINTADE KONKRETER I GEOMETRI

Jag liker «Hvem skal ut?» fordi det fremmer en matematisk diskusjon.

// Bakgrunn: For å forstå geometri og for å løse geometriske problemer kreves det en rekke begreper og for å kunne bruke og formidle disse begrepene kreves det tilstrekkelige ord for å oppnå konseptuell forståelse. Elevene trenger ord for de ulike matematiske begrepene. Det betyr at vi som lærere bør skape en kultur i klasserommet som støtter diskusjon og formidling av matematisk innhold. Vi må legge forholdene til rette for at det kan holdes en matematisk samtale både mellom elever og mellom lærer og elev.

// Teknologier:  Jeg har brukt Tinkercad til å lage enkle romfigurer og så har jeg printet dem med en Prusa MK3+. Jeg har laget 5 sett med fire figurer var.

// Aktivitet:

  1. La elevene arbeide i par og beskriv hvilken eller hvilke romfigurer som ikke passer sammen.
  2. Ha en felles diskusjon med alle om hva de har kommet fram til.
  3. Konkludere med viktige begreper og egenskaper.

// Kompetansemål

6.trinn: beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre

// Kjerneelement

  • Representasjon og kommunikasjon
  • Resonnering og argumentasjon

Finn konkreter på nettet

Det finnes mye konkreter på nettet, men det kan være vanskelig å finne den rette. Å ha gode søkestrategier og lagre / dele interessante funn er to viktige aktiviteter for å finne konkreter.

Her skal vi se på to plattformer: Printables og Thingiverse. Det er en fordel å opprette en konto med disse plattformene.

Søkestrategier

Mye av det som er tilgjengelig på nettet er på engelsk. Så det er viktig å oversette norske ord til engelsk. translate.google.com eller ordnett.no kan være gode ressurser for å oversette søkeord.

Det er viktig å søke bredd  og søke med flere nøkkelord. Maker bruker forskjellige begreper for å beskrive våre konkreter. Noen kan være faglig, noen annen kan være mer dagligdagse.

En maker kan ha flere detaljer som kan være av interesse for deg. Hvis du har funnet en, klikk på maker:n for å se alle konkreter han eller hon har lastet opp.

Lagre og dele konkreter

Alle plattformer lar deg lagre andres prosjekter og dele den lagrede listen din. På denne måten kan du utarbeide en ressursbank som du har tilgang til og som du kan dele med andre.

Eksempel: Thingiverse

Bruk søkeboksen for å finne prosjekter. Du kan lagre konkreter gjennom «+ collect thing» i høyremenyen.

Du kan dele mappen din ved å kopiere url. Min mappe finns her: https://www.thingiverse.com/stigberg/collections/konkreter

Eksempel: Printables

Du kan lagre konkreter ved å klikke på bokmerker.

Du kan dele mappen din ved å gjøre den «public» og kopiere url:en. Min mappe finns her: https://www.printables.com/social/356991-stigberg/collections/262262