Realisme ifølge Richard Betts

Ivar Bakke har skevet ned og oversatt Richard Betts foredrag ved Colombia University 24. september 2007. Det er absolut verdt å lese for bl.a. en saklig sammenligning av realisme og liberalisme når det gjelder synet på krig og fred. Foredraget er i to deler:

Del 1
Del 2

For de som foretrekker originalversjonen på Youtube..