Et nyttig tilbakeblikk på den andre Irak-krigen..

I 2004 ga tenke-tanken Europa-programmet ut en rapport som så på forventede etterdønninger av den USA-ledede invasjon av Irak i mars 2003. Rapporten, som jeg var redaktør for, kom ut nøyaktig ett år etter krigens start, dvs. i mars 2004, da det ble stadig klarere at krigen var vunnet og at freden var tapt.

Siden rapporten allerede ligger ute på internett, gjøres den også tilgjengelig her.

Bidragene i rapporten er skrevet av Ole Gunnar Austvik, Jon Bingen, Kate Hansen Bundt, Brynjar Lia, Trygve Refvem, Terje Torsteinson og undertegnede.