Gjest på Dagsnytt 18 om skandaler i det franske valget

27. februar 2017 var jeg gjest i Dagsnytt 18 for å snakke om den siste utviklingen rundt presidentvalgkempen i Frankrike og om hvordan skandalene påvirker velgerne.

Innslaget kan hentes her.

 

fro