Med studenter på biblioteket på Chateau Neuf for å snakke om presidentvalget i Frankrike

Fredag 10. mars var jeg invitert av kulturutvalget for Det Norske Studentersamfund på biblioteket på Chateau Neuf sammen med Morgenbladet jorunalist Tove Gravdal og Prof. Emeritus i statsvitenskap – og ikke minst min gamle doktorgradsveileder Øyvind Østerud – for å snakke om presidentvalget i Frankrike. Ordstyrer Margrete Løbben Hanssen gjorde en flott jobb. Det var en interessert og kompetent studentforsmaling som stilte gode spørsmål og var aktiv under debatten. det var også en ren fornøyelse å kunne snakke med Tove og Øyvind om hva som egentlig ligger bak populismens fremgang, enten den er venstre- eller høyreorientert.

Herved følger invitasjonen på Facebook

Populistiske partier er i fremvekst i en rekke europeiske land. Skepsis til EU, frihandel, innvandring og globalisering blir stadig økende, særlig i Frankrike der Marin Le Pens Front National leder på meningsmålingene foran presidentvalget i april/mai. Fjorårets Brexit og valg av Donald Trump som president i USA viste at flere vender ryggen til det etablerte politiske systemet.

Hva forteller det oss? Er det en sviktende elite av politikere som ikke forstår folks problemer? Eller uerfarne politikere som vinner støtte med enkel retorikk?

Akademisk Vorspiel spør hvorfor flere europeiske velgere trekker til ytterpunktene av den politiske skalaen og hvorfor Le Pen som president ikke er like urealistisk nå som for fem år siden.

Panelet består av Tove Gravdal (journalist i Morgenbladet), Øyvind Østerud (professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo) og Franck Orban (førsteamuniensis ved Høgskolen i Østfold).

Arrangementet vil finne sted i Biblioteket på Chateau Neuf.

Kveldens ordstyrer er Margrete Løbben Hanssen. Margrete er ansvarlig redaktør i Kulturutvalget og masterstudent i statsvitenskap ved UiO.

 

 

fro