Til DNAK for å snakke om parlamentsvalget i Nederland

Tirsdag 14. mars 2017 var jeg invitert av Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) sammen med Aftenposten-journalist Gunnar Kagge for å snakke om parlamentsvalget i Nederland.

Invitasjonen til seminaret finnes her.

Gunnar Kagge fokuserte på inenrikspolitiske og sosiale faktorer i Nederland, mens jeg ble spurt om å kontekstualisere dette valget i forhold til andre kommende valg i Frankrike og Tyskland. Jeg tok opp følgende punkter:

 • Populisme som uttrykk for tillitskrise på flere nivåer (globalt, regionalt nasjonalt, subnasjonalt)
 • Hva snakker vi egentlig om når vi sier at høyrepopulister kan «vinne?»
 • Populistenes fremgang i land med flertallsvalg vs. land med forholdstallsvalg
 • Fire scenarier for populistenes «seier» (1. marginalisering; 2. ekstern støtte til regjering; 3. deltagelse i regjeringskoalisjon; 4. maktovertakelse)
 • Maktovertakelse eller indirekte innflytelse?
 • Svekkelsen av de etablerte regjeringspartiene
 • Fragmentering av den politiske scenen
 • «Pasokisering» av Europas sosialdemokratiske partier
 • Radikalisering av etablerte regjeringspartier som svar på velgerflukt til flankpartiene
  Likheter og ulikheter mellom parlamentsvalget i Nederland og presidentvalget i Frankrike
 • En mer ustabil innenrikspolitisk scene i vente?
 • Populisters press på demokratiet
 • EUs fremtid i et Europa mer preget av venstre- og høyrepopulisme.