Foredrag om evalueringen av den norske mentorordningen for radikale innsatte for Innovative Prison Systems

Fredag 5. februar 2021 presenterte jeg min evaluering av det norske mentorprogrammet for radikale innsatte for sertifiseringskurset «WayOut/Integrated Exit Programme for Prison and Probation».  Kurset ble arrangert av IPS Innovative Prison Systems og støttes av EU.