I studio 2 på NRK for å snake om franske generalers opprop

 


28. april ble jeg invitert av Studio 2 på NRK radio  for  å kommentere oppropet fra franske generaler og offiserer som ble publisert i ukebladet Valeurs Actuelles 21. april. Jeg kommenterte oppropet, dets innhold, dets bakmenn og dets betydning for presidentvalget som finner sted i Frankrike neste år sammen med Tone Magni Finstad Vestheim.