Slått til ridder for sin innsats for Frankrike

Det å kunne fransk språk og kultur bidrar til at man lettere kan fange opp verdens kompleksitet, mener Franck Orban. Nå er han tildelt Frankrikes nest eldste utmerkelse for nettopp utbredelse av fransk språk og kultur.

Få kan smykke seg med tittel ridder i dagens, moderne samfunn. Det kan Franck Orban (t.v.) som er tildelt Frankrikes nest eldste utmerkelse av den franske ambassadøren Pierre Mathieu Duhamel til høyre i bildet. (Foto:privat)

Førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur Franck Orban ble denne uken slått til ridder og ble tildelt de akademiske palmer som er en fransk fortjenstorden. Nærmere bestemt Frankrikes nest eldste utmerkelse og opprettet av Napoleon Bonaparte i 1808 som i dag rangeres som den fremste av Frankrikes ministerielle ordener.

Ordenen tildeles for innsats innen fransk utdanning, samt for innsats for utbredelse av kjennskap til fransk språk og kultur internasjonalt.

 – Jeg føler meg beæret over å ha fått en så prestisjefylt utmerkelse for det arbeidet jeg har gjort i mange år for å formidle fransk kultur og politikk i Norge, sier en stolt Orban som fikk tildelt ordenen fredag, sier Orban.

Fikk utmerkelse sammen med podkast-kollegaene

Det var den franske ambassadøren som overrakte utmerkelsen under et høytidelig arrangement ved den franske ambassaden i Oslo. Orban er tildelt utmerkelsen sammen med sine podkast-kollegaer Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløkk begge fra UiO. Sammen står de bak podkasten Frankrike forklart som er blitt en suksess.

«Vi hadde lenge tenkt at det manglet en mer moderne kanal for å fremme kunnskapen om fransk kultur, politikk og samfunn i Norge.»
Franck Orban, førsteamanuensis og ridder om podkasten Frankrike forklart

– Jeg tenker at det gjelder vårt bidrag til det kulturelle forholdet mellom Norge og Frankrike gjennom Frankrike forklart, sier han.

 

Geir Uvsløkk (f.v.), Gro Bjørnerud Mo, Frankrikes ambassadør Pierre-Mathieu Duhamel. Kjerstin Aukrust, Franck Orban fotografert under utdelingen på ambassaden fredag denne uken. (Foto:Privat)

Orban forteller at ideen om podkasten «Frankrike forklart» kom etter et seminar som Orban og Aukrust arrangerte ved litteraturhuset i Oslo våren 2019.

– Vi hadde lenge tenkt at det manglet en mer moderne kanal for å fremme kunnskapen om fransk kultur, politikk og samfunn i Norge. Våre gjester på dette seminaret påpekte også at noe burde gjøres. Så vi tok tak i det og kom fram til at en podkast på norsk var en optimal løsning for å nå fram til flest mulig, og ikke minst unge, forklarer han.

I desember 2019 deltok de to på et kurs for å lære hvordan de kunne lage podkaster og i februar 2020 var de endelig klare til å gå på lufta. Deres første gjest var forfatter og tidligere Morgenbladet-journalist Tove Gravdal som Orban betegner som programmets «gudmor». På grunn av sykdom ble podkastsatsingen ytterligere styrket med Geir Uvsløkk.

– Idag er vi dermed tre stykker som driver podkasten og bruker mye tid og energi på den. Det er særdeles hyggelig at alle tre fikk en slik utmerkelse fra den franske staten, som viser at man setter pris på vårt arbeid, sier Orban.

Mer om podkasten Frankrike forklart og tilgang til episodene. 

Så hva er ditt forhold til Frankrike og bakgrunnen for interessen din?
– Jeg er født og oppvokst i Frankrike og har bodd i Norge siden 1987. Jeg har bakgrunn i politisk historie fra Frankrike og Norge. Det virket naturlig for meg å bidra til at kunnskapsnivået om Frankrike økte i Norge, som tradisjonelt ikke har hatt sterke bånd til Frankrike, men heller til Tyskland, Storbritannia og USA. Jeg har egentlig aldri sluttet med denne oppgaven og har egentlig holdt på med dette siden 1995. Det fungerer for øvrig begge veier når jeg formidler om den skandinaviske eller norske modellen i Frankrike. Min primærinteresse er nok inn- og utenrikspolitikk. Men kultur ligger aldri langt unna.

Hvordan vil du beskrive Norges forhold til Frankrike?
– Det har vært et særdeles godt forhold mellom de to landene i over lang tid selv om Frankrike og Norge har en ulik tilknytning til EU. Begge land er allierte i NATO og samarbeider på mange områder. Et av de mest aktuelle er det grønne skiftet. Jeg må nevne en spesial dimensjon ved dette bilaterale forholdet, som er det usedvanlig gode forholdet mellom de to ambassadørene, Niels Engelschiøn på norsk side i Paris og Pierre-Mathieu Duhamel fra fransk side i Oslo. Disse to ambassadører kjenner hverandre godt og samarbeider aktivt om både å fremme Norge i Frankrike og Frankrike i Norge og om å skape en felles forståelse av utfordringer som begge land møter.

 

I Twitter-meldingen som den franske ambassaden la ut i forbindelse med tildelingen ble podkastens betydning for utviklingen av det bilaterale forholdet mellom Norge og Frankrike understreket. (Kilde: Twitter)

Fransk språk og kultur – hvor viktig er det i en internasjonal sammenheng og får det nok plass per i dag?
– I den forstand har Frankrike alltid hatt har en egen stemme, dette i kraft av å ha vært en stormakt gjennom historien og fordi landet fremdeles har oversjøiske territorier over hele verden som krever at man har et globalt diplomati. Å kunne fransk språk og fransk kultur gir dermed en videre åpning mot verden, og ikke minst en åpning mot en verden som ikke er fransk, men som snakker fransk, og som strekker seg over flere kontinenter, sier den ferske ridderen og legger til:

– Av og til kan det virke som man fra norsk side fremdeles lever i en virkelighet der USA fortsatt er hegemon og britene er en tungvekt i og utenfor EU. Slik er det ikke lenger. Å kunne fransk språk og kultur bidrar dermed til at man lettere kan fange opp verdens kompleksitet.