Gjest i Studio 2 på NRK : Nasjonal samling er 50 år

11. oktober 2022 var jeg gjest i studio 2 på NRK for å snakke om Nasjonal Samling i Frankrike. Fra å være en marginal protestgruppe langt ute på ytterkanten av høyresiden har Nasjonal Samling blitt Frankrikes største opposisjonelle parti. Nå markerer de 50 år i fransk politikk. Hvordan ble et parti grunnlagt av høyreekstremister til et av Frankrikes viktigste? Du finner innslaget her.