Bokseminar: Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa

SIST OPPDATERT: 23. NOVEMBER 2022

I samarbeid med Cappelen Damm arrangerer vi i DNAK til et bokseminar med forfatter Elisabetta Cassina Wolff i anledning hennes bok ‘»Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa. 1789-2019″.

Forfatter Elisabetta Cassina Wolff presenterer og drøfter angrepene på demokrati og liberale verdier i europeiske land, fra den franske revolusjonen og fram til i dag. Forfatteren viser hvordan Europa helt opp til våre dager har vært preget av to motstridende idestrømninger. På den ene siden finner vi kreftene som har promotert universelle opplysningsidealer og demokratiske verdier. På den andre siden finner vi antidemokratiske og antiliberale kretser og partier, som har motsatt seg det forfatteren betegner som den liberale moderniteten.

Elisabetta Cassina Wolff vil presentere boken og Franck Orban, Førsteamanuensis, institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold kommenterer.

Samtalen modereres av DNAKs generalsekretær Kate Hansen Bundt.