Mappeoppgave 11D

Aktivitetsplan

Hva:

Lage farge vafler

Hvem:

To 3 åringer fra småbarns avdeling.

Hvordan:

Barna får se episode av «Gjør det sjøl» der programlederen skal lage vafler med farger steg for steg.

Hvorfor:

Barna skal få innblikk og erfaringer rundt måleenheter, volum og tall gjennom laging av vaffel røre og under steking erfare mengde beregning fra øse til vaffeljern og tiden det tar før vaffelen er ferdig.

«Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. Kap.9)

Refleksjon:

Barna fikk ro og egenstyring rundt aktiviteten og vi voksne fikk en bedre dialog rundt de forskjellige matematiske begrepene sammen med barna.

Med denne oppgaven vil jeg og kollegaen min ta for oss Antall, rom og form. Spesifikt måleenheter, volum, mengde, tidsberegning og tall. Det er hovedsakelig en veldig rett frem løst oppgave der vi kunne bare tatt frem oppskrift boka og tatt utgangspunkt fra den sammen med barna. Noe som er gjort en rekke ganger i barnehage livet. Det er en gylden prosess sammen med barna å få et innblikk rundt volumenheter og begreper som fører med seg i laging og ved steking av vafler i fellesskap. Gjennom disse erfaringer kan begreper læres og gitt betydning gjennom språklig bearbeidelse sammen med voksne (Langholm, Hilmo, Holter, Lea, & Synnes, 2017)

Hvordan vinkle inn digitale verktøy for å løfte opplevelsen og læringen. «Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. Kap.9).

Det er vår oppgave å tenke i nye baner og bruke akkurat rammeplan som et arbeidsverktøy for å eventuelt gjøre et lite endringsarbeid på veien hos voksne.

«Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert.» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. Kap.8). Ikke bare gjennom dette sitatet, men i også forankret i punktet om barnehagens digitale praksis som videre i kapitel 8 og ved gjennomgang av studiet løftet opp viktigheten med nye arenaer til læring. «Den teknologiske utviklingen stiller barnehagen overfor nye muligheter og nye utfordringer» (Bølgan, 2018, s. s.27)

Derfor med bakgrunn av denne tanken ville vi ta for oss å lage vaffel røre med hjelp av de digitale hjelpemidlene man har. Vi søkte rundt på nettet og kom over en serie på Nrk Super som heter «Gjør det sjøl- Vafler med farger». (Nrk, u.d.).

Med hjelp av et kjent medier tok vi med oss episoden med til barna. Vi gjennomgikk episoden og snakket om hva han gjorde, og hva man kanskje trenger for å kunne lage dette selv. Vi gikk på kjøkkenet og fant frem utstyr og varer. Da dette var gjort tok vi å gjorde steg for steg sammen med episoden. Vi kunne stoppe og spole tilbake vis barna ikke fikk med seg hva som hadde blitt gjort. Dette sørget for at vi voksne ikke trengte å styre selve aktiviteten og gjøre målene for barna.

Barna tok styringen selv i mange av gjøremålene. Det igjen gjorde oss voksne mer åpne i dialogen rundt aktiviteten. Ellers hadde det vært en voksen som hadde blitt noe distansert fordi personen måtte ha overordnet kontroll. (Skagen, 2022, s. 40) forteller om et begrep som blir kalt det «Det magiske barneblikket» der barna går inn i en utforskende tilstedeværelse og dialogen mellom partene blir et unikt læringsmiljø. Vi voksne fikk også oppleve dette når vi først hadde tilrettelagt oppgaven så godt med hjelp av digitale hjelpemidler.

Resultatet var positivt og ja man må tåle å vaske litt mer etterpå. 

Bibliografi

Bølgan, N. B. (2018). Digital praksis i barnehagen. Fagbokforlaget.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehage: Forskrift om rammeplan i barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet.

Langholm, G., Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., & Synnes, K. (2017). Forskerfrøboka. Fagbokforlaget.

Nrk. (u.d.). Nrk. Hentet fra https://nrksuper.no/serie/gjoer-det-sjoel/DNRR64003023/sesong-6/episode-15

Skagen, S. &. (2022). Kom i gang med digitale verktøy i barnehagen- En leken, praktisk og utforskende tilnærming. Fagbokforlaget.

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *