Bokpresentasjon av «Veiledning og oppdagelse»

 

Tirsdag 9. mai var det tid for semesterets siste lunsjforedrag, denne gangen i form av en bokpresentasjon. Den nyutkomne boka «Veiledning og oppdagelse» har ansatte ved HIØs lærerutdanning sterkt representert på redaktør- og forfattersiden, og hele 8 bidragsytere kunne fortelle omtrent 40 publikummere om bokas innhold.

Etter en kort introduksjon og oversikt av redaktørene Magne Skibstad Jensen, Thorbjørn J. Karlsen og Geir S. Luthen fikk tilskuerne presentert kapitlene til forfatterne Ann Sofi Larsen, Kristine Høeg Karlsen, Dan Roger Sträng og Solveig Strangstadstuen, alle ansatte på HIØ bortsett fra sistenevnte som tilhører NMBU i Ås. Tross i noen tekniske utfordringer mellom foredragene fikk alle gjennomført på en god måte. Boka har forøvrig blitt kåret til månedens bok i biblioteket, og forventes å bli en del av pensum på lærerutdanningen fra høsten av.

Biblioteket ønsker å takke alle talerne for en fin presentasjon, og gratulerer samtidig med utgivelsen. Takk også til alle som har møtt opp på lunsjforedragene og AreaS – seminarene dette semesteret, og gjort biblioteket til en levende møteplass for diskusjon og påfyll av faglighet på tvers av avdelinger.

 

Ole Vanem