Om oss

 

Gjennom denne bloggen ønsker vi å speile studiemiljøet, tilbudet og aktivitetene ved HIØ- biblioteket. Vi skaffer deg bøker og artikler, og vi hjelper deg å søke etter informasjon til oppgaver og arbeidskrav, men biblioteket er mer enn pensum. I tillegg til å skape en arbeids- og møteplass for studenter og ansatte ønsker vi å bidra til et levende og engasjerende faglig miljø gjennom ulike arrangementer og  utstillinger.