2010 – 2016: Utviklingen av utlån og nedlastinger av bibliotekets samlinger

Her kan vi følge utviklingen til utlån av bibliotekets samling og nedlastinger av e-artikler og e-bøker i perioden 2010 – 2016 ved biblioteket.

Utlånstallene er avgrenset til bibliotekets primærmålgruppe, altså studenter og ansatte ved HiØ.

Utlånstallene består både av utlånet første gang samt fornyelser, slik at vi kan følge utviklingen tilbake til 2010. Det er kun de siste årene man har skilt mellom selve utlånet og fornyelser.

Som man kan se av diagrammet, så har biblioteket hatt en stor økning av nedlasting i artikler fra 2010-2015. Nedlastingen har flatet ut fram til 2016, men det skal bli spennende å følge utviklingen videre, nå som lærerutdanningen også vil ha masterprogram fra studieåret 2017/18. Utlån av bibliotekets samling har hatt en nedgang i utlånet, men kurven er ikke like bratt som økningen av nedlasting av artikler. Nedlastingen av E-bøker viser en stor interesse fra 2010-2011, da tilbudet var nytt. Etter at interessen dalte noe, kan vi se at kurven nå igjen stiger sakte, men sikkert oppover igjen. Alt i alt, så viser diagrammet av høgskolens studenter og ansatte bruker bibliotekets ressurser i økende grad samlet sett.