Din formidlingsinnsats gir penger til avdelingen 

Ifølge en undersøkelse om formidling blant fagansatte ved HiØ mot slutten av 2018 er det mange som ikke er klar over ordningen der din avdeling får bevilget penger for din formidlingsinnsats. 

Undersøkelsen ble distribuert til 262 ansatte, og svarprosenten var på om lag 89 prosent. 

Totalt 65 prosent av dere som deltok i undersøkelsen, svarte «ja» på å ha «formidlet forskningsresultater til et allment publikum på en eller annen måte i løpet av 2017/2018.» I dette ligger formidling som kronikker, intervjuer, foredrag, sosiale medier, hiof.no osv.  

Overraskende nok svarer så mange som 58 prosent at de ikke kjenner til at HiØ har en ordning som belønner avdelingen økonomisk dersom de formidler. 

Formidlingskomponenten i budsjettet er en ordning som fordeler midler til din avdeling basert på hva slags formidling du har bedrevet. Eksempelvis gir én kronikk i en avis 12 000 kr til avdelingen, mens ett intervju utløser 2 400 kr 

Hensikten med denne ordningen er å stimulere til økt formidlingsinnsats ved Høgskolen i Østfold. Vitenskapelige publikasjoner som er rapportert i Cristin (såkalte NVI-publikasjoner), teller riktig nok ikke i denne ordningen. Alle andre poster som er registrert i Cristin innen fristen 31. januar, teller. 

Dersom du tar deg tid til å registrere din formidling i Cristin, blir altså din innsats dokumentert, og din avdeling får tildelt midler. Hvem vet, kanskje du også legger grunnlaget for en mulig nominasjon til en framtidig formidlingspris? 

Innlegget er skrevet av Nina Skajaa Fredheim og Øyvind Gjems Fjeldbu.

Kilde: Colourbox

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.