Funksjoner

Funksjoner i Python - Kompetansemål 10. trinn: Utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering. Teknologi: Python Eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/funksjonsmaskin https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsplotter https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsmaskin-med-plot Beskrivelse: I denne oppgaven kan eleven skrive inn ulike x-verdier, og programmet plotter punktene til funksjonen. Denne oppgaven var ikke med i utprøvningen, men har blitt laget i etterkant. Gå in på: https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsmaskin-med-plot Use: La elevene gjøre …