Geometri

Robot som skal bevege seg i geometriske figurer - Kompetansemål 8. trinn: Utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering Kompetansemål 6. trinn: Bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre Teknologi: mBot och mBlock / Blokkprogrammering Ressurs: Kom i gang med Mbot-programmering Beskrivelse: Denne oppgaven kan passe som en oppstart ved bruk …
Geometri python - Kompetansemål 8. trinn: Utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering Kompetansemål 6. trinn: Bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre Teknologi: Python Eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryTurtlePatterns https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryInnerOuterCircleSquare Beskrivelse: I denne oppgaven skal elevene gjøre seg kjent med Turtle-verktøyet og bruke dette for å tegne …