Geometri python

Kompetansemål 8. trinn:

Utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering

Kompetansemål 6. trinn:

Bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre

Teknologi:

Python

Eksempelkode:

https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryTurtlePatterns

https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryInnerOuterCircleSquare

Beskrivelse:

I denne oppgaven skal elevene gjøre seg kjent med Turtle-verktøyet og bruke dette for å tegne geometriske figurer. Informasjon om verktøyet finnes her: https://docs.python.org/3.3/library/turtle.html?highlight=turtle. Et forslag er at elevene først kun skal forklare hva som skjer, siden se på koden og tolke koden og etterpå forandre i koden. Målet kan tilpasses etter hvor mye elvene har jobbet med Python tidligere, men det overgripende målet er å lære om ulike egenskaper hos figurer og hvordan man kan tegne figurer i Python.

Gå in på https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryTurtlePatterns.

Les koden (Use)​:

  • Hvordan tegne en blå sirkel?​
  • Hvordan tegne et  gult kvadrat?​
  • Hvordan tegne en lilla trekant?​

Endre koden (Modify)​:

  • Endre fargen i 2. rad​
  • Endre mangekanter i 6. rad​
  • Endre rotasjoner 180 grader i 5. rad

Ha en oppsummering og se på noe kodeavsnitt felles.

Ekstraoppgave (Create):

Prøv å lage figuren​.

Skriv ut sidelengde, indre radius og ytre radius​

Løsningsforslag finns her: https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryInnerOuterCircleSquare

Utvikle oppgaven videre​