Programmeringsspråk: scratch

Kaste terning i scratch - Kompetansemål 9. trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering. Teknologi: Scratch / Blokkprogrammering Eksempelkode: Scratch Studio med 4 eksempler https://scratch.mit.edu/studios/25998548/ Beskrivelse: Denne oppgaven kan koble sammen programmering og sannsynlighet ved å bruke Scratch. Tanken bak er at eleven kan begynne med en terning med tre …