Kaste terning i scratch

Kompetansemål 9. trinn:

Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering.

Teknologi:

Scratch / Blokkprogrammering

Eksempelkode:

Scratch Studio med 4 eksempler https://scratch.mit.edu/studios/25998548/

Beskrivelse:

Denne oppgaven kan koble sammen programmering og sannsynlighet ved å bruke Scratch. Tanken bak er at eleven kan begynne med en terning med tre sider (Use) for å siden endre antall sider til seks sider (Modify). Et av læringsmålene kan kobles til fordeling av antall øyne og se sammenheng med antall kast. Når antallet kast økes, blir fordelingen (trolig) mer jevn ifølge store talls lov.

Gå inn på:https://scratch.mit.edu/projects/345153246

  • Kjør programmet. Hva skjer? Hvordan ser fordelingen ut. Er det en mulig fysisk terning?
  • Åpne programmet «se inni»
  • Les programkoden. Hva gjør hver blokk?
  • Endre programmet til et ekte terningkast med seks sider. Se eksempelkode: https://scratch.mit.edu/projects/345150775

Forslag til to ulike utvidelser av oppgaven (Create)