Kaste terning i python

Kompetansemål 9 trinn:

Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering.

Teknologi:

Python

Eksempelkode:

https://replit.com/@SusanneStigberg/kast-med-2-terninger

https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterning

https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterningmodified

Beskrivelse:

I dette programmet kan eleven velge hvor mange kast han/hun vil gjøre med to terninger. I det øvre diagrammet vises fordelingen for antall øyne som var på terningen. Dette kan brukes i diskusjon om hvor mange øyne som er mest sannsynlig å få. Hvorfor blir fordelingen (trolig) mer jevn jo flere kast man gjør? Det nedre diagrammet viser summen av de to terningene.

Forslag til opplegg:

USE: La elevene bli kjent med programmet ( https://replit.com/@SusanneStigberg/kast-med-2-terninger eller https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterning). Hvor mange sider har terningene? Hvorfor ser fordelingen ulik ut om man ser på hver enkelt terning eller summen av to terninger. Hva blir forskjellen om eleven kaster 10 kast eller 1000 kast (store talls lov)? La elevene jobbe i grupper og utforske programmet og svare på disse spørsmålene.

Eksempel: 100 terningkast med 2 terninger med 4 sider

MODIFY: La elevene se på koden og forsøke å forstå hva de ulike radene betyr. De kan prøve å endre. Det er ikke farlig om de gjør feil og programmet slutter å fungere. Det går alltid an å begynne på nytt. Forsøk å endre i koden slik at antall sider på terningene endres til seks sider. Hva skjer med fordelingen da? Hvorfor? Fortsett å utforske hva som skjer hvis antall sider er ni eller endre antall terninger til tre terninger? (https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterningmodified )

Eksempel: 1000 Terningkast med 3 terninger med 9 sider

Oppsummering om hva dere har funnet ut.

(CREATE: Lage et lignende spill – slik som stein saks papir. Dette programmet må også ha sannsynlighet og tre ulike muligheter. Se eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/SteinSaksPapir).

Kaste terning i regneark

Kompetansemål for 9. trinn :

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å brukeprogrammering. 

Teknologi:

Regnearkprogram

Eksempelkode:

Kast med en terning
Kast med to terninger

Beskrivelse:

Vi tenker at bruk av regneark, her excel, også er en form for programmering der elevene lager formler. I eksemplet brukes kast med en terning og kast med to terninger. 

Mange elever på 9. trinn kan allerede lage formler i et regneark der de bruker tilfelidigformelen, sum, antallhvisformel mm.  Dersom elevene har gode ferdigheter i å lage regneark, kan de lage regnearket selv. Dersom de ikke har så mye erfaring med regnearket, kan lærer levere ut et ferdig regneark som elevene prøver i bruk (Use). De kan prøve seg fram og endre formelen slik at de bruker andre typer terninger (nikantet) eller flere terninger (Modify). Til slutt kan de bruke regnearket og lage et annet eksempel, e.g. Stein, Saks, Papir (Create). 

Tips:

Det kan være interessant å sammenlikne bruk av regneark med Scratch og Python, som er to andre måtene som viser simulering av utfall i tilfeldige forsøk. Elevene kan oppfordres til å finne fordeler og ulemper med ulike måtene å bruke programmering på. 

 

Kaste terning i scratch

Kompetansemål 9. trinn:

Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering.

Teknologi:

Scratch / Blokkprogrammering

Eksempelkode:

Scratch Studio med 4 eksempler https://scratch.mit.edu/studios/25998548/

Beskrivelse:

Denne oppgaven kan koble sammen programmering og sannsynlighet ved å bruke Scratch. Tanken bak er at eleven kan begynne med en terning med tre sider (Use) for å siden endre antall sider til seks sider (Modify). Et av læringsmålene kan kobles til fordeling av antall øyne og se sammenheng med antall kast. Når antallet kast økes, blir fordelingen (trolig) mer jevn ifølge store talls lov.

Gå inn på:https://scratch.mit.edu/projects/345153246

  • Kjør programmet. Hva skjer? Hvordan ser fordelingen ut. Er det en mulig fysisk terning?
  • Åpne programmet «se inni»
  • Les programkoden. Hva gjør hver blokk?
  • Endre programmet til et ekte terningkast med seks sider. Se eksempelkode: https://scratch.mit.edu/projects/345150775

Forslag til to ulike utvidelser av oppgaven (Create)