Kaste terning i regneark

Kompetansemål for 9. trinn :

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å brukeprogrammering. 

Teknologi:

Regnearkprogram

Eksempelkode:

Kast med en terning
Kast med to terninger

Beskrivelse:

Vi tenker at bruk av regneark, her excel, også er en form for programmering der elevene lager formler. I eksemplet brukes kast med en terning og kast med to terninger. 

Mange elever på 9. trinn kan allerede lage formler i et regneark der de bruker tilfelidigformelen, sum, antallhvisformel mm.  Dersom elevene har gode ferdigheter i å lage regneark, kan de lage regnearket selv. Dersom de ikke har så mye erfaring med regnearket, kan lærer levere ut et ferdig regneark som elevene prøver i bruk (Use). De kan prøve seg fram og endre formelen slik at de bruker andre typer terninger (nikantet) eller flere terninger (Modify). Til slutt kan de bruke regnearket og lage et annet eksempel, e.g. Stein, Saks, Papir (Create). 

Tips:

Det kan være interessant å sammenlikne bruk av regneark med Scratch og Python, som er to andre måtene som viser simulering av utfall i tilfeldige forsøk. Elevene kan oppfordres til å finne fordeler og ulemper med ulike måtene å bruke programmering på.