Kaste terning i python

Kompetansemål 9 trinn:

Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering.

Teknologi:

Python

Eksempelkode:

https://replit.com/@SusanneStigberg/kast-med-2-terninger

https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterning

https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterningmodified

Beskrivelse:

I dette programmet kan eleven velge hvor mange kast han/hun vil gjøre med to terninger. I det øvre diagrammet vises fordelingen for antall øyne som var på terningen. Dette kan brukes i diskusjon om hvor mange øyne som er mest sannsynlig å få. Hvorfor blir fordelingen (trolig) mer jevn jo flere kast man gjør? Det nedre diagrammet viser summen av de to terningene.

Forslag til opplegg:

USE: La elevene bli kjent med programmet ( https://replit.com/@SusanneStigberg/kast-med-2-terninger eller https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterning). Hvor mange sider har terningene? Hvorfor ser fordelingen ulik ut om man ser på hver enkelt terning eller summen av to terninger. Hva blir forskjellen om eleven kaster 10 kast eller 1000 kast (store talls lov)? La elevene jobbe i grupper og utforske programmet og svare på disse spørsmålene.

Eksempel: 100 terningkast med 2 terninger med 4 sider

MODIFY: La elevene se på koden og forsøke å forstå hva de ulike radene betyr. De kan prøve å endre. Det er ikke farlig om de gjør feil og programmet slutter å fungere. Det går alltid an å begynne på nytt. Forsøk å endre i koden slik at antall sider på terningene endres til seks sider. Hva skjer med fordelingen da? Hvorfor? Fortsett å utforske hva som skjer hvis antall sider er ni eller endre antall terninger til tre terninger? (https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterningmodified )

Eksempel: 1000 Terningkast med 3 terninger med 9 sider

Oppsummering om hva dere har funnet ut.

(CREATE: Lage et lignende spill – slik som stein saks papir. Dette programmet må også ha sannsynlighet og tre ulike muligheter. Se eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/SteinSaksPapir).