Programmeringsspråk: Python

Funksjoner i Python - Kompetansemål 10. trinn: Utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering. Teknologi: Python Eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/funksjonsmaskin https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsplotter https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsmaskin-med-plot Beskrivelse: I denne oppgaven kan eleven skrive inn ulike x-verdier, og programmet plotter punktene til funksjonen. Denne oppgaven var ikke med i utprøvningen, men har blitt laget i etterkant. Gå in på: https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsmaskin-med-plot Use: La elevene gjøre …
Geometri python - Kompetansemål 8. trinn: Utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering Kompetansemål 6. trinn: Bruke variabler, løkker, vilkår og funksjoner i programmering til å utforske geometriske figurer og mønstre Teknologi: Python Eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryTurtlePatterns https://replit.com/@SusanneStigberg/GeometryInnerOuterCircleSquare Beskrivelse: I denne oppgaven skal elevene gjøre seg kjent med Turtle-verktøyet og bruke dette for å tegne …
Kaste terning i python - Kompetansemål 9 trinn: Simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering. Teknologi: Python Eksempelkode: https://replit.com/@SusanneStigberg/kast-med-2-terninger https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterning https://replit.com/@SusanneStigberg/maprogterningmodified Beskrivelse: I dette programmet kan eleven velge hvor mange kast han/hun vil gjøre med to terninger. I det øvre diagrammet vises fordelingen for antall øyne som var på terningen. …