Funksjoner i Python

Kompetansemål 10. trinn:

Utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering.

Teknologi:

Python

Eksempelkode:

https://replit.com/@SusanneStigberg/funksjonsmaskin

https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsplotter

https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsmaskin-med-plot

Beskrivelse:

I denne oppgaven kan eleven skrive inn ulike x-verdier, og programmet plotter punktene til funksjonen. Denne oppgaven var ikke med i utprøvningen, men har blitt laget i etterkant.

Gå in på: https://replit.com/@SusanneStigberg/Funksjonsmaskin-med-plot

Use: La elevene gjøre seg kjent med programmet.

  • Hvilke verdier blir lagret i listen?
  • Hva er sammenhengen mellom x-verdier og y-verdier?

Modify: Gå inn og se på eksempelkoden.

  • Hva beskriver de ulike radene?
  • La elevene endre til en annen funksjon.
  • Kan elevene endre slik at alle koordinater skrives ut på konsollen? Hint: det trengs en løkke for å få det til.

Create: Utforske ​matplotlib og numpy bibliotek for å lage egne funksjonsmaskiner.

Numpy: https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.math.html

Matplotlib: https://matplotlib.org/